Nyheder

Kontingent:

Kontingentet opkræves halv-årigt, pr. 1. februar og 1. september

Kontingentet er index-reguleret; (reguleres efter januar index med virkning fra 1. september).


Holdpristræningsdage
ungdom 1 og 2kr. 561,- halv-årigmandag - onsdag

Seniorkr. 950,- halv-årigmandag - onsdag
Motionshold - nystartetkr. 100- halv-årigonsdag
Formiddagsholdkr. 561,- halv-årigmandag - tirsdag - fredag


Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer