Bestyrelses møde
Tidspunkt
13.09.2022 kl. 19.00 - 13.09.2022 kl. 21.00
Sted
Gillelejehallen
Beskrivelse

Dagsorden:

 1. 50 års jubilæum status.
  1. nye æresmedlemmer
 2. Registrering af mødedeltager
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Godkendelse af sidste mødereferat
 5. Sidste nyt, af formanden
 6. Økonomi
 7. Info
  1. Usu
  2. Ssu
  3. Msu
  4. Fsu
 8. Igangværende sager
 9. Evt.
 10. Næste møde
Mvh.
Torben Fiege
5240 1687
GBC 72