bestyrelses møde
Tidspunkt
01.09.2021 kl. 19.30 - 01.09.2021 kl. 21.00
Sted
Gillelejehallen
Beskrivelse

Dagsorden:

 1. Registrering af mødedeltager
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Godkendelse af sidste mødereferat
 4. Velkomst til nyt bestyrelsesmedlem.
 5. Indledning af formanden
 6. Økonomi
  1. Kontingent, indexregulering
 7. Info
  1. Usu
  2. Ssu
  3. Msu
  4. Fsu
 8. Igangværende sager
 9. Evt.
 10. Næste møde
Mvh.
Torben Fiege
5240 1687
GBC 72