Generalforsamling
Tidspunkt
25.08.2021 kl. 19.00 - 25.08.2021 kl. 21.00
Sted
Gillelejehallen
Beskrivelse

dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse:

a. Valg af formand på lige år.

b. Valg af kasserer på ulige år.

c. Valg af seniorformand på ulige år.

d. Valg af ungdomsformand på lige år.

e. Valg af formiddagsformand på ulige år.

f. Valg af motionsformand på lige år.

g. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 1 på lige år og 1 på ulige år.

h. Valg af 2 suppleanter for 1 år.

7. Valg af revisorer:

a. Valg af 2 revisorer, 1 på lige år og 1 på ulige år.

b. Valg af revisorsuppleant. For 1 år

8. Eventuelt.

 

 

GBC 72